Advanced Search

Author Topic: ⲛⲟϥⲣⲓ ⲣⲟⲙⲡⲓ  (Read 3721 times)

11 September , 2010, 02:21:42 AM
Read 3721 times

Offline georgesedhom

 • Full Member

 • ***

 • 113
  Posts

 • People said thank you: 1

ⲛⲟϥⲣⲓ ⲣⲟⲙⲡⲓ
« on: 11 September , 2010, 02:21:42 AM »
ⲧⲉⲛϣⲉⲡϩⲙⲟⲧ ⲛⲧⲟⲧϥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲑⲃⲉ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲉⲧⲁⲥⲥⲓⲛⲓ
ⲙⲁⲣⲉϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙⲃⲉⲣⲓ ⲉⲣⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲉϥ ⲛⲉⲙ ⲡϣⲗⲟⲗ ⲛⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ
ⲁⲯⲕⲍ ⲙⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ ⲙⲁⲣⲉⲥϣⲱⲡⲓ ⲛⲟⲩⲣⲟⲙⲡⲓ ⲉⲥⲥⲙⲁⲙⲁⲧ ⲛⲧⲉ ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛⲉⲙ ⲧⲁⲥⲡⲓ ⲛⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ .
ⲧⲉⲛⲟⲩⲱϣ ⲛⲧⲉⲛⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲛⲟⲩⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙⲃⲉⲣⲓ ⲛⲉⲙ Ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉⲛⲛⲟⲩϯ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲉⲓⲁ ⲛⲧⲉ Ⲙⲁⲣⲓⲁ ϯⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ .

14 February , 2019, 06:06:42 PM
Reply #1

Offline bashandy

 • Full Member

 • ***

 • 121
  Posts

 • People said thank you: 5

Re: ⲛⲟϥⲣⲓ ⲣⲟⲙⲡⲓ
« Reply #1 on: 14 February , 2019, 06:06:42 PM »
Ⲛ̀ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲓⲣⲟⲙⲡⲓ ⲑⲁⲓ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ ⲡϩⲟ ⲙ̀ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲁϥϣⲓⲃϯ. Ϧⲉⲛ ϯⲟⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ ⲁⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ϫⲱⲛⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓ⳥ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲁⲩⲉⲣⲃⲉⲣⲓ ⲙ̀ⲡⲉⲛⲱⲛϧ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛ̀ϩⲁⲛⲃⲉⲣⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϯϩⲣⲏⲣⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲛⲕⲟⲓ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ


 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11