Advanced Search

Author Topic: a question  (Read 5480 times)

03 August , 2011, 01:55:06 AM
Read 5480 times

Offline minamina

 • Newbie

 • *

 • 34
  Posts

 • People said thank you: 0

a question
« on: 03 August , 2011, 01:55:06 AM »
ⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲥⲁϫⲓ `ⲛⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲟⲛ `ⲛⲧⲱⲟⲩ  `ⲛⲟⲩⲃⲱⲗ `ⲉⲃⲟⲗ `ⲙⲙⲉⲧⲣⲉⲙ`ⲛⲭⲏⲙⲓ ...

ϧⲉⲛ " Ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ `ⲛⲟⲣⲑⲟⲇⲟⲝⲟⲛ "  ⲧⲉⲛϫⲓⲙⲓ :-
ⲡⲓⲥⲁϫⲓ " ⲡⲓⲡⲁⲛⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ"  ⲉⲧⲉ ⲫⲁⲓ  " ⲡⲓⲣⲉϥⲁⲙⲟⲛⲓ `ⲙ`ⲡⲧⲏⲣϥ " ϧⲉⲛ ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ

ⲡⲁϫⲓⲛϣⲓⲛⲓ ⲡⲉ
ⲁϣ ⲡⲉ ⲡⲓⲃⲱⲗ `ⲉⲃⲟⲗ `ⲛⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲉⲧⲭⲏ ϧⲉⲛ " Ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ `ⲛⲟⲣⲑⲟⲇⲟⲝⲟⲛ "  ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ     ⲙⲟⲛⲟⲅⲉⲛⲏⲥ , ⲟⲙⲟⲟⲩⲥⲓⲟⲥ   ....

03 August , 2011, 02:59:34 AM
Reply #1

Offline Admin

 • Administrator

 • *****

 • 1161
  Posts

 • People said thank you: 12

  • Ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ
Re: a question
« Reply #1 on: 03 August , 2011, 02:59:34 AM »
Quote
ⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲥⲁϫⲓ `ⲛⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲟⲛ `ⲛⲧⲱⲟⲩ  `ⲛⲟⲩⲃⲱⲗ `ⲉⲃⲟⲗ `ⲙⲙⲉⲧⲣⲉⲙ`ⲛⲭⲏⲙⲓ ...
ⲙⲙⲟⲛ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⲉⲩⲟϣ ⲉⲧⲉ ⲙⲙⲟⲛ ⲙⲉⲛⲉⲩⲓⲛ ⲛⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ

ⲉⲑⲃⲉ ⲙⲟⲛⲟⲅⲉⲛⲏⲥ, ⲛϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ. ⲅⲉⲛⲏⲥ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃ ⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲙⲟⲛⲧⲉⲥ ⲙⲉⲛⲉⲩⲓⲛ
ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲙⲟⲟⲩⲥⲓⲟⲥ ϯⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ "ⲉϥϣⲏϣ ⲡⲉ ⲛⲉⲙ ⲫⲓⲱⲅⲧ" ⲁⲗⲗⲁ ϯⲧⲁϫⲣⲏⲟⲩⲧ ⲁⲛ

03 August , 2011, 05:29:23 PM
Reply #2

Offline minamina

 • Newbie

 • *

 • 34
  Posts

 • People said thank you: 0

Re: a question
« Reply #2 on: 03 August , 2011, 05:29:23 PM »
ϧⲉⲛ ⲁϣ `ⲛⲣⲏϯ `ⲕⲥⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ  ⲅⲉⲛⲏⲥ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃ ? ⲁⲓⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ `ⲛⲑⲟⲕ ⲟⲩⲣⲉⲙ`ⲛⲭⲏⲙⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ `ⲕⲥⲱⲟⲩⲛ `ⲛϯⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃ?

"ⲅⲉⲛⲏⲥ"  `ⲙⲙⲉⲧⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ = " ⲑⲟ "   ϧⲉⲛ ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ.....

ϯϣⲉⲡ`ϩⲙⲟⲧ `ⲛⲧⲟⲧⲕ ⲉⲙⲁϣⲱ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲉⲕϫⲓⲛⲉⲣⲟⲩⲱ

 

03 August , 2011, 05:34:18 PM
Reply #3

Offline Admin

 • Administrator

 • *****

 • 1161
  Posts

 • People said thank you: 12

  • Ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ
Re: a question
« Reply #3 on: 03 August , 2011, 05:34:18 PM »
Quote
ⲅⲉⲛⲏⲥ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃ ⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲙⲟⲛⲧⲉⲥ ⲙⲉⲛⲉⲩⲓⲛ
ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃ ⲧⲉⲛ ϫⲱ 'jins' ⲉⲧⲉ ⲁⲥⲓ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲅⲉⲛⲏⲥ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲁⲓϫⲟⲥ
Quote
ⲅⲉⲛⲏⲥ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃ ⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲙⲟⲛⲧⲉⲥ ⲙⲉⲛⲉⲩⲓⲛ

03 August , 2011, 09:00:35 PM
Reply #4

Offline minamina

 • Newbie

 • *

 • 34
  Posts

 • People said thank you: 0

Re: a question
« Reply #4 on: 03 August , 2011, 09:00:35 PM »
ⲁϩⲁ....... ϯϣⲉⲙϣⲏϫⲓ , ⲁⲓⲕⲁϯ `ⲛⲛⲉⲕⲥⲁϫⲓ `ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ :
ⲛϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ "ⲅⲉⲛⲏⲥ"  [ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲟⲩⲟϩ] ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃ ⲟⲛ


`ⲫⲙⲟⲩⲛⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲁⲕ ϧⲉⲛ ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ , ⲁϥϯⲙⲁϯ ⲛⲏⲓ

03 August , 2011, 09:02:51 PM
Reply #5

Offline Admin

 • Administrator

 • *****

 • 1161
  Posts

 • People said thank you: 12

  • Ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ
Re: a question
« Reply #5 on: 03 August , 2011, 09:02:51 PM »
ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲣⲁⲛⲏⲓ ⲟⲛ ⲙⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁϥⲣⲁⲛⲁⲕ

15 August , 2011, 12:46:26 PM
Reply #6

Offline Admin

 • Administrator

 • *****

 • 1161
  Posts

 • People said thank you: 12

  • Ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ
Re: a question
« Reply #6 on: 15 August , 2011, 12:46:26 PM »
ⲡⲥⲏⲡⲓ ⲁⲓⲟⲩⲱⲧⲃϥ ⲉⲙⲛⲁⲓ
http://kame.danacbe.com/index.php/topic,438.msg3018/boardseen.html#new

17 September , 2017, 01:29:51 AM
Reply #7

Offline bashandy

 • Full Member

 • ***

 • 121
  Posts

 • People said thank you: 5

Re: a question
« Reply #7 on: 17 September , 2017, 01:29:51 AM »
ϯϥⲓⲣⲱⲟⲩϣ ⲁⲛ ⲛ̀ⲧⲁⲉⲣⲙⲉⲛⲉⲩⲛ ⲛ̀ⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲉϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϫⲉ ⲛⲉⲛⲓⲟϯ ⲁⲩⲥⲱⲧⲡ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲥϧⲏⲓⲧⲟⲩ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ. ϯϯⲏⲑⲏⲓ ⲉⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⲉⲧⲁⲛⲉⲣⲭⲣⲁⲥⲑⲉ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ

14 February , 2019, 04:00:12 PM
Reply #8

Offline bashandy

 • Full Member

 • ***

 • 121
  Posts

 • People said thank you: 5

Re: a question
« Reply #8 on: 14 February , 2019, 04:00:12 PM »
Ⲫⲛⲏⲃ Ⲕⲗⲁⲩⲇⲓⲟⲥ ⲗⲁⲃⲓⲃ ⲁϥϯϩⲑⲏϥ ⲛ̀ⲧⲉϥϣⲧⲉⲙⲉⲣⲭⲣⲁⲥⲑⲉ ⲛ̀ⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲕⲉⲁⲥⲡⲓ "ⲑⲱⲗⲉⲃ" ⲓⲉ "ⲧⲁⲕⲟ" ⲛ̀ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ϩⲱⲛ ϧⲁ ⲛⲏⲉⲧⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ⲧⲉⲛⲉⲙⲓ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲛⲉⲛⲓⲟϯ ⲛ̀ⲁⲅⲓⲟⲥ ⲁⲩⲉⲣⲉⲧⲓⲛ ⲛ̀ⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ ⲉⲛⲉⲧⲁⲓⲟ ⲟⲩⲛ ⲛ̀ⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁ ϫⲉ ⲁⲩⲉⲣⲡⲣⲉⲥⲃⲉⲩⲓⲛ ⲉⲩⲉⲣⲭⲣⲁⲥⲑⲉ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ. Ⲕⲉ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲕⲉⲙⲏϣ ⲛ̀ⲥⲁϫⲓ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧϩⲉⲃⲣⲉⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ ⲉⲛⲉⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ


 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11