Advanced Search

Author Topic: ⲟⲩⲕⲁϣ ⲛⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ  (Read 2483 times)

04 February , 2019, 05:51:08 PM
Read 2483 times

Offline bashandy

 • Full Member

 • ***

 • 121
  Posts

 • People said thank you: 5

ⲟⲩⲕⲁϣ ⲛⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ
« on: 04 February , 2019, 05:51:08 PM »
Ⲟⲩⲥⲓⲟⲩ ⲁϥϣⲁⲓ
Ϧⲉⲛ ⲛⲓⲙⲁⲛϣⲁⲓ
Ⲛⲧⲉϥⲧⲁⲙⲟⲛ
ϧⲁ ⲡⲓⲟⲩϫⲁⲓ
 
 Ⲁⲛⲓⲥⲁⲃⲉⲩ
Ⲙⲟϣⲓ ⲛ̀ⲥⲱϥ
Ϧⲉⲛ Ⲛⲓϣⲁϥⲉⲩ
Ϧⲉⲛ ⲡⲓⲭⲁⲣⲱϥ
 
 Ⲁϭⲛⲉ ⲙⲱⲟⲩ
Ϩⲓ ⲛⲓⲧⲱⲟⲩ
Ϣⲟⲙⲧ ⲛ̀ϫⲁⲙⲟⲩⲗ
Ⲟⲩⲃⲉ ⲫ̀ⲙⲟⲩ
 
 Ⲡⲓⲗⲓⲃⲁⲛⲟⲥ
Ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲟⲩⲏⲃ
Ⲙ̀ⲡⲉϥϯϧⲙⲟⲙ
 Ϧⲉⲛ ⲡⲓⲱϫⲉⲃ
 
 Ⲡⲓⲛⲟⲩⲃ ⲇⲉ ⲟⲛ
ⲙ̀ⲡⲓⲟⲩⲣⲟ
ⲙ̀ⲛⲉϥⲙⲟϩ ⲁⲛ
ⲛ̀ϣⲟⲙⲧ ⲛ̀ⲣⲟ
 
 ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲓϣⲁⲗ
ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲥⲛⲟϥ
ⲉϥⲉⲁⲣⲉϩ
ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓϩⲟϥ
 
 ⲁⲩⲓ̀ⲛⲓ ⲛⲁϥ
ⲛ̀ϩⲁⲛⲇⲱⲣⲟⲛ
ⲡⲉϫⲉⲱⲟⲩ ϫⲉ
ⲥⲱϯ ⲙ̀ⲙⲟⲛ

05 February , 2019, 02:32:33 AM
Reply #1

Offline ophadece

 • Full Member

 • ***

 • 182
  Posts

 • People said thank you: 6

Re: ⲟⲩⲕⲁϣ ⲛⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ
« Reply #1 on: 05 February , 2019, 02:32:33 AM »
ⲡⲥⲟⲛ Ⲡⲉϣⲉⲛϯ
Ⲱ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲕⲥⲁϫⲓ ⲉⲑⲛⲉⲥⲱⲟⲩ
ⲙⲓⲟⲕ ⲙⲓⲟⲕ ⲙⲓⲟⲕ
Ⲟⲩϫⲁⲓ ϧⲉⲛ Ⲡϭⲥ
Ⲁⲣⲓϩ̀ⲙⲟⲧ ϣ̀ⲗⲏⲗ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲱⲛ

08 February , 2019, 04:12:20 PM
Reply #2

Offline bashandy

 • Full Member

 • ***

 • 121
  Posts

 • People said thank you: 5

Re: ⲟⲩⲕⲁϣ ⲛⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ
« Reply #2 on: 08 February , 2019, 04:12:20 PM »
ⲟⲩ ⲧⲉ ϯⲁⲥⲡⲓ
ⲉⲧⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲧⲁⲙⲉⲧⲁⲗⲟⲩ ⲁⲓⲁⲓⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲕⲉⲛⲥ ⲛ̀ⲛⲓⲃⲱϩⲉⲙ. ⲁⲓⲙⲉⲓ ⲛ̀ⲧⲁⲁⲥⲡⲓ ̀ⲙⲡⲁϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ⲉⲡⲧⲏⲣϥ ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀ⲡⲁϯϣⲕⲁϯ ⲉⲣⲟⲥ.  ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀̀ⲧⲉ ⲧⲫⲉ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲓⲏ̄ⲥ̄ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̀ⲡⲓϣⲛⲁϩϯ ⲉⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ. ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲉⲕⲓⲟϯ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲁⲓϣⲉⲛⲏⲓ ⲉⲛⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲙ̀ⲡⲟⲩϣ̀ⲱϣ ⲙ̀ⲡⲉⲧⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⲡⲧⲏⲣϥ.  ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̀ⲡⲟⲩϣⲕⲁϯ ⲉϯⲙⲉⲧⲟⲩⲉⲛⲓⲛ ⲉⲧⲁⲩⲟϣⲥ. ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲕϣⲁⲛϭⲓⲥⲃⲱ ⲭⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕⲉⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ϧⲏⲧⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲓⲕⲱϯ ⲛ̀ⲥⲱⲟⲩ ⲁⲓⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲑⲁⲓ ⲟⲩⲁⲥⲡⲓ ⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ⲧⲉ. ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲁⲓⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ϫⲉ ⲟⲩ ⲧⲉ ϯⲁⲥⲡⲓ.
 ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲏⲉⲧϫⲟⲥ ϫⲉ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲟⲩⲙⲱⲓⲧ ⲡⲉ ⲥⲱⲗⲓ ⲛ̀ⲛⲓⲙⲉⲩⲓ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ϣⲁ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ. ϩⲱϯ ⲛ̀ⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲡ ⲛ̀ϯⲁⲥⲡⲓ ⲉⲧⲟⲩⲥⲱⲟⲩⲛ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲕⲁϯ ⲉⲣⲟⲛ. ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲙ̀ⲡⲉⲛⲑⲣⲉⲛϥⲓⲣⲱⲟⲩϣ ϧⲁ ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ ⲙⲁⲣⲉⲛϥⲓⲣⲱⲟⲩϣ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲕⲉⲣⲱⲙⲓ ⲕⲁϯ ⲉⲣⲟⲛ ⲛ̀ⲧⲉⲛϣⲧⲉⲙϯⲟⲩⲃⲉ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉⲛϣⲧⲉⲙⲧⲁⲕⲟ. ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛⲁⲥⲟⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⲉⲧⲁⲩⲙⲟϣⲓ ⲛ̀ϧⲏⲧϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲉⲛⲓⲟϯ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲫⲟϩ ϣⲁ ⲛⲓⲕⲉⲣⲱⲙⲓ. ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲥⲁⲃⲉ ⲉⲛⲉⲙⲟϣⲓ ⲛ̀ⲥⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉⲛⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛ̀ⲛⲓⲕⲉⲣⲱⲙⲓ ϫⲉ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲟⲩϣⲑⲏⲛ ⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲓⲙⲉⲩⲓ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ. ⲁⲓϣⲓⲛⲓ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛϣⲟ ⲛ̀ⲁⲥⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲑⲟ

 ⲛⲏⲉⲑⲙⲉⲓ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲉⲕⲓⲟϯ ⲉⲕⲉⲥⲱ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲫⲓⲁⲣⲟ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲕⲉⲧⲁⲓⲟ ⲛ̀ⲛⲉⲕⲛⲟⲩⲛⲓ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲥⲉⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲁⲥⲡⲓ ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲏⲣⲉⲛ ϧⲁ ⲛⲏⲉⲧⲟⲛϧ ϧⲉⲛ ⲧⲭⲱⲣⲁ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲉⲛⲉⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲥ. ⲧⲉⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲟⲣⲑⲟⲇⲟⲝⲟⲥ ⲁⲥⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲥ ⲉⲛⲉⲧⲁⲓⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲁⲛϧⲟⲥ. ⲁⲟⲩⲙⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲉⲕⲛⲟⲩⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϭⲛⲉ ⲛⲟⲩⲛⲓ ⲭⲛⲁϩⲉⲓ ⲓⲉ ⲥⲱⲣⲉⲙ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛ̀ⲟⲩⲉⲥⲱⲟⲩ. ⲁⲕϣⲁⲛⲧⲁⲓⲟ ⲛ̀ⲧⲉⲕⲁⲥⲡⲓ ⲥⲛⲁⲧⲁⲓⲟⲕ. ⲁⲓⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ϫⲉ ⲁⲩϫⲟⲥ ⲛ̀ⲛⲁⲓⲧⲏⲣⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲕⲉⲁⲥⲡⲓ. ⲁⲓϫⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲁⲥⲁⲣⲉϩ ⲉϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲥⲁⲣⲉϩ ⲉⲛⲓⲥⲱⲙⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ. ⲟⲩⲟϩ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϫⲱϫⲉⲃ ⲕⲁⲧⲁ ⲕⲟⲩϫⲓ ⲕⲟⲩϫⲓ ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ⲡϩⲟ ⲛ̀ϯⲗⲉⲓⲧⲟⲩⲅⲓⲁ.

 ⲁⲓϧⲓⲥⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲥⲱⲣⲉⲙ ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲓⲙⲓⲧⲱⲟⲩⲓ ⲉⲓⲕⲱϯ ⲛ̀ⲥⲁ ⲛⲉⲧϭⲁⲩⲙⲱⲓⲧ ϧⲁϫⲱⲓ. ⲉⲧⲁ ϫⲱⲣϩ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲓ ⲁⲓⲓ̀ ⲉϩⲣⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛⲁⲥϩⲉⲙⲥⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲙⲏϯ ⲙ̀ⲫⲓⲁⲣⲟ ⲉⲥⲁⲙⲟⲛⲓ ⲛ̀̀ⲛⲓϭⲏⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲥϫⲓϫ  ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲧⲉⲃⲧ ⲥⲉϫⲉⲣϫⲉⲣ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲥϭⲁⲗⲁⲩϫ ⲛⲓⲥⲓⲟⲩ ⲥⲟⲗⲥⲉⲗ ⲙ̀ⲡⲉⲥϥⲱⲓ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲡⲓⲓⲟϩ ⲁϥϯⲭⲗⲟⲙ ⲛⲁⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲭⲁⲕⲕⲁⲙⲁⲩ ⲁⲩⲟⲩⲱⲭⲧ ⲙ̀ⲙⲟⲥ. ⲁⲛⲓⲃⲟⲓϣⲓ ⲁⲩⲓⲱⲥ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲑⲱⲟⲩϯ ⲛ̀ⲧⲟⲩϣⲉⲙϣⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲥ.

 ⲁⲓϫⲱⲛⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲓⲛⲁⲫⲱⲧ ⲡⲉ ⲉⲛⲁⲓⲛⲁϣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲓⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲓϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁϧⲟⲓ ⲛⲉⲙⲉ ⲭⲁⲧ ⲛ̀ⲧⲁⲱⲛϧ ⲙ̀ⲡⲉⲣⲧⲁⲕⲟⲓ ⲛⲉⲙⲉ ϯⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲛ̀ⲧⲁⲙⲟⲩ ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲛ̀ⲛⲁⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ⲛⲁⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ. ⲁⲓⲉⲣϩⲟϯ ⲛ̀ⲑⲟⲥ ⲇⲉ ⲙ̀ⲡⲉⲥϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲓⲉ ϫⲱⲛⲧ. ⲙ̀ⲡⲉⲥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲏⲓ ⲉⲧⲁⲓϧⲱⲛⲧ ⲉⲫⲓⲁⲣⲟ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲁⲡⲁϧⲣⲱⲟⲩ ⲉⲫⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϩⲓ ⲡϩⲟ ⲙ̀ⲫⲙⲱⲟⲩ ⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ. ⲉⲧⲁⲧⲟⲟⲩⲓ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲓ ⲛⲁⲓϭⲓϣⲓⲡⲓ ⲧⲟⲛⲟⲩ ⲁⲩϣⲉⲛⲧ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲭⲙⲉⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲁⲥⲡⲓ ⲉⲥⲙⲱⲟⲩⲧ ⲡⲉϫⲏⲓ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲑⲏⲉⲧⲁⲥⲙⲉⲓ ⲙ̀ⲡⲉⲥⲙⲟⲩ ϩⲑⲏⲓ ⲡⲉ ⲡⲉⲑⲟ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲥϣⲑⲉϩ ⲡⲁⲛⲟⲩⲥ ⲡⲉ ⲡⲉⲥⲏⲓ.

 ⲟⲩⲟⲛ  ⲛⲏⲉⲧϫⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ϧⲉ ⲛ̀ⲧⲉⲕⲁϯ ⲉⲟⲩⲁⲥⲡⲓ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲁⲓⲙⲉⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ⲙ̀ⲡⲓϥⲓⲣⲱⲟⲩϣ ϧⲁ ϯϩⲓⲥⲧⲟⲣⲓⲁ ⲓⲉ ⲡⲥⲏⲟⲩ ⲉⲑⲣⲁⲟⲩⲏⲟⲩⲧ ⲓⲉ ⲡⲉⲑⲛⲏⲟⲩ. ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙ ⲟⲩⲏⲣⲡ ⲡⲉ. ϯⲛⲁⲥⲱ

09 February , 2019, 07:50:23 PM
Reply #3

Offline ophadece

 • Full Member

 • ***

 • 182
  Posts

 • People said thank you: 6

Re: ⲟⲩⲕⲁϣ ⲛⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ
« Reply #3 on: 09 February , 2019, 07:50:23 PM »
Ⲡⲉϣⲉⲛϯ ⲡⲁⲙⲉⲛⲣⲓⲧ
Ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲧⲁⲕⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲧⲉ ⲙ̀ⲙⲟⲛ : ⲁⲛϣⲁⲛϯⲧⲁⲓⲟⲥ ⲉⲥⲉⲧⲁⲓⲟⲛ ⲟⲛ : ϯϯⲙⲁϯ ⲁⲛ ϫⲉ ⲧⲁⲓⲁⲥⲡⲓ ⲑⲁⲓ ⲟⲩⲇⲉ ⲟⲩⲕⲉϩⲗⲓ ⲛ̀ⲁⲥⲡⲓ ⲟⲩⲗⲁⲥ ⲛ̀ⲛⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲁϩⲏⲧ ⲑⲱⲧ ⲉⲡⲧⲏⲣϥ ϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲁϥⲧⲁⲓⲟⲥ ⲉⲧⲁϥⲫⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥⲏⲓ ⲉⲭⲏⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ϧⲏⲧⲥ : ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ϯⲙⲉⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ⲛ̀ϩⲟⲩⲟ ⲟⲩⲟϩ ϯⲟⲩⲱϣ ⲉⲑⲣⲓϯⲥⲃⲱ ⲙ̀ⲡⲁϣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙ ⲧⲁⲥϩⲓⲙⲓ ϩⲱⲥ : ϯϣⲉⲡϩⲙⲟⲧ ⲛ̀ⲧⲟⲧⲕ ⲉⲙⲁϣⲱ ⲡⲁⲥⲟⲛ ⲉⲧⲁⲕⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲉⲡⲁⲓ post ⲫⲁⲓ
Ⲟⲩϫⲁⲓ ϧⲉⲛ Ⲡϭⲥ
Ⲁⲣⲓϩ̀ⲙⲟⲧ ϣ̀ⲗⲏⲗ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲱⲛ

24 February , 2019, 02:56:55 AM
Reply #4

Offline bashandy

 • Full Member

 • ***

 • 121
  Posts

 • People said thank you: 5

Re: ⲟⲩⲕⲁϣ ⲛⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ
« Reply #4 on: 24 February , 2019, 02:56:55 AM »
https://www.youtube.com/watch?v=8GlxgjZwB_8

Ⲟⲩⲥⲓⲟⲩ ⲁϥϣⲁⲓ
Ϧⲉⲛ ⲛⲓⲙⲁⲛϣⲁⲓ
Ⲛⲧⲉϥⲧⲁⲙⲟⲛ
ϧⲁ ⲡⲓⲟⲩϫⲁⲓ
 
 Ⲁⲛⲓⲥⲁⲃⲉⲩ
Ⲙⲟϣⲓ ⲛ̀ⲥⲱϥ
Ϧⲉⲛ Ⲛⲓϣⲁϥⲉⲩ
Ϧⲉⲛ ⲡⲓⲭⲁⲣⲱϥ
 
 Ⲁϭⲛⲉ ⲙⲱⲟⲩ
Ϩⲓ ⲛⲓⲧⲱⲟⲩ
Ϣⲟⲙⲧ ⲛ̀ϫⲁⲙⲟⲩⲗ
Ⲟⲩⲃⲉ ⲫ̀ⲙⲟⲩ
 
 Ⲡⲓⲗⲓⲃⲁⲛⲟⲥ
Ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲟⲩⲏⲃ
Ⲙ̀ⲡⲉϥϯϧⲙⲟⲙ
 Ϧⲉⲛ ⲡⲓⲱϫⲉⲃ
 
 Ⲡⲓⲛⲟⲩⲃ ⲇⲉ ⲟⲛ
ⲙ̀ⲡⲓⲟⲩⲣⲟ
ⲙ̀ⲛⲉϥⲙⲟϩ ⲁⲛ
ⲛ̀ϣⲟⲙⲧ ⲛ̀ⲣⲟ
 
 ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲓϣⲁⲗ
ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲥⲛⲟϥ
ⲉϥⲉⲁⲣⲉϩ
ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓϩⲟϥ
 
 ⲁⲩⲓ̀ⲛⲓ ⲛⲁϥ
ⲛ̀ϩⲁⲛⲇⲱⲣⲟⲛ
ⲡⲉϫⲉⲱⲟⲩ ϫⲉ
ⲥⲱϯ ⲙ̀ⲙⲟⲛ

24 February , 2019, 03:19:48 AM
Reply #5

Offline ophadece

 • Full Member

 • ***

 • 182
  Posts

 • People said thank you: 6

Re: ⲟⲩⲕⲁϣ ⲛⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ
« Reply #5 on: 24 February , 2019, 03:19:48 AM »
Ⲡⲉϣⲉⲛϯ ⲡⲁⲙⲉⲛⲣⲓⲓⲓⲓⲓⲓⲓⲓⲓⲓⲓⲓⲧ
Ⲛⲁⲓⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ⲁⲕⲥϧⲁⲓ 'ⲛⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ : 'ⲙⲡⲓⲥⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ 'ⲙⲙⲟⲛⲧⲉⲕ 'ⲛⲧⲁⲓⲗⲁⲗⲓⲁ ⲑⲁⲓ!
Ⲟⲩϫⲁⲓ ϧⲉⲛ Ⲡϭⲥ
« Last Edit: 24 February , 2019, 03:21:42 AM by ophadece »
Ⲁⲣⲓϩ̀ⲙⲟⲧ ϣ̀ⲗⲏⲗ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲱⲛ


 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11